BOARD MEMBERS

Board of Trustees (BOTs) for 2015

Sanchita Krshna (President)
Ranjana Damle (Secretary)
Vinod Mehta (Treasurer)
Krishan Wahi (Past President)
Sameer Roy
Rajan Pillai
Trupthi Panickor

Kinnari Bhakta

Arvind Caprihan

Jayant Macherla

Arnika Chidambaram

Diamond Level Patron Members

>$50K Donation

Be the First One!
Platinum Level Patron Members  >$30K Donation
Dr. Krishan & Natalie Wahi
Gold Level Patron Members  >$10K Donation
Dr. Gopal & Kantha Reddy
Dr. Sameer Roy & Chitra Roy
Dr. Bala Kulkarni & Manda Kulkarni
Krishna Jaiswal & Dr. Anju Jaiswal
Dr. Mohan Sopori & Mohini Sopori
Mrs. Arasi Pillai
Imesh Vaidya & Bhavna Vaidya
Dr. Kishore Manne & Vijaya Manne
Tushar Patel & Sangita Patel
Dr. Satyan & Rima Shah
Dr. Lokesh & Geeta Chaturvedi
Mr. Rajan Pillai
Dr. Vallabh Shah & Hema Shah
Late Natubhai and Mrs. Jayshree Patel

Silver Level Life Members  >$5K Donation

Drs. Satya & Sneha Tikare
Dr. Bopanna & Naina Ballachanda
Dr. Murthy & Lalitha Devarakonda
Drs. Pratap and Pushpa Avasthi
Drs. Sanjay Krishna & Sanchita Krishna
Drs. Abhay Datye & Ranjana Damle
Drs. Choudary & Lakshmi Ganga
KS & Sudha Laxminarayan
TK & Usha Ramchandar
Krishna & Archana Reddy
Dr. Arup & Manidipa Maji
Nanu & Kusum Patel
Ajith & Sangeetha Illendula
Gopal Rao & Dr. Lalita Rao
Bharat & Jyotsna Shah
Dr. Arvind & Geetika Caprihan
Vinod & Poonam Mehta
Arun & Amisha Patel

 

Bronze Level Life Members >$3K Donation
Amrut & Kali Patel
Murali & Shanti Denduluri
Drs. Sudhakar & Arti Prasad
Bhupendrabhai (Bobby) & Pragnya Modi
Padma & Usha Shukla
S. Parameswaran
Dr. Neil Pundit
Dr. Rajankumar & Jaimi Mahto
Hemant & Neela Sheth
Dr. Rajen & Anjali Chanchani
Life Members >$1K Donation
Dinesh & Asha Kholwad
Ritesh & Pina Dahya
Dr. Mark Kakumanu
Ajay & Rajul Gupta
Amol & Roma Kirtikar
Khushman & Rita Kholwad
Pankaj Kumar& Naynaben Patel
Steven Walsh & Sita Mani
Drs. Murali & Shalini Macherala
Anonymous
Bharat & Bina Modi
Dr. Veena Raizada
Dipika Doshi
S C Dass
Sunil Sakhalkar
Feroza Jussawalla
Drs. Balu & Deepa Nadiga
Rajiv and Anjana Shah
Sanjay & Binita Kholwadwala
Suresh Patel & Jayalaxmi Patel
Balwant and Champi Patel
Jignesh Patel Santa Fe
Jayesh Patel
Piyush and Smita Patel
Rajesh Shethia
Bhupen & Mina Kholwad
Vinay & Trupti Patel
Dheeraj & Sona Wigh
Amrat and Madhu Patel
Ajoy K and Sunita Moonka
Ajay & Anjali Verma
Dharma Katkuri & Dr. Bharthi Vennapusa
Dr. J.P. & Manorama Singh
Rajinder Singh
Ajay & Kalpana Jariwal
Hemal & Dipika Patel
Hemant and Swapna Sule
Yogesh Patel Gallup
Kamlaben Kantilal
Ram & Kusum Sami Rodwell
Dr. Devender & Shobha Singh
Sanjay & Rupal Engineer
Tejas Ganjawala, TL, Ruidoso
Dilip & Arati Patel
Shyam & Maya Jaitly
Dr. Devendra & Lata Singh
Shalini Singh
Minaxiben & Amritlal Patel
Minaxi & Pintu Kumar Patel
Kamlesh & Smita Patel
Dr. Hitendra and Kavita Chand
Sunil and Jagruti Patel Grants
Ramchandar Reddy & Anita Vangla
Prabhakar Sharma
Rajendaram Nandakumar
Nandini & Subbarayan Venkatesan
Dr. Siva Mani
Sridhar Yarlagadda
Vithal Patel
Sujay & Usha Takhur
Sandeep and Nisha Patel
Naresh & Veena Majithia
Vassan & Viji Pillai